PPMRÅDGIVAREN - Visst vill du väl ha en bra pension

Frågor och Svar

Fråga: Kan jag betala för flera månader på en gång?
Svar: Ja, det kan du. Läs mer under fliken "Abonnemang/Anmäl dig" där ser du de olika abonnemang vi erbjuder.

Fråga: Måste jag byta fonder samma dag som jag får sms och mail?
Svar: Ja, du bör byta samma dag då du annars får en annan avkastning, oftast sämre.

Fråga: Hur kan jag se vilka fonder du bytt till?
Svar: Det ser du i nyhetsbrevet som skickas via epost, eller i det sms du fått.

Fråga: Hur fungerar betalningen?
Svar: PPMRÅDGIVAREN skickar dig en faktura till din mail som betalas i förskott för den period som du har valt. I mailet ligger det en PDF-fil som du ska öppna. Har du inget program som kan läsa filen laddar du ner Adobe Reader på www.adobe.com kostnadsfritt. När du öppnat filen har du alla uppgifter som behövs för att betala fakturan. Lägg märke till att du måste skriva in OCR-nummer. Numret finns uppe till höger och nere till vänster.

Fråga: Betalar Fondrådgivaren NO 1 AB skatt och är företaget registrerat hos bolagsverket?
Svar: Ja, Fondrådgivaren NO 1 är ett aktiebolag som betalar moms och skatt.

Fråga: Kan jag få kvitto på mina betalningar?
Svar: Ja, maila till Robert på ekonomi@ppmradgivaren.se.

Fråga: När kan man nå dig på telefon?
Svar: Mats har telefontid mellan 09.00 -14.00 vardagar och numret är 0766-164505 när det gäller PPM och fonder. Har du frågor om abonnemang, fakturor, kontaktuppgifter eller liknande kontaktar du Robert på 0721-838793, dock inga fasta telefontider men störst chans mellan 09-12. Lättast är dock att nå oss båda via mail. Mats: mats.svensson@ppmradgivaren.se. Robert: ekonomi@ppmradgivaren.se.

Fråga: Kan man få hjälp med annat sparande såsom Ips, kapitalförsäkring, tjänstepension och privat sparande?
Svar: Ja, det kan du. Läs mer under fliken "abonnemang" där ser du de olika abonnemang vi erbjuder.

Viktig information

Information från PPMRÅDGIVAREN baseras på källor som vi bedömt tillförlitliga.
PPMRÅDGIVAREN kan dock inte under några omständigheter svara för fullständigheten eller riktigheten av uppgifterna och inte heller för direkt eller indirekt skada som kan uppkomma till följd av fel eller brist däri.
Var och en av mina kunder är givetvis själva ansvarig för sina placeringar.

Fondsparande är alltid förknippad med risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Då fonder ofta placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurser påverka värdet på fondandelarna.

Företaget

FONDRÅDGIVAREN NO1 AB
Org.nr: 556831-3976
Innehar F-skattsedel.

All fond- och aktiehandel är förenad med risk för kapitalförlust.